Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op

Aika
15.10. - 31.12.2018

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Tavoite
Opiskelija oppii hallintotieteiden lähtökohdat ja
peruskäsitteet sekä teorioiden paradigmojen päälinjat. Tunnistaa tiedon
käyttämisen ja soveltamisen sosiaali- ja terveydenhuollon
päätöksenteossa, johtamisessa ja implementoinnissa. Tunnistaa
sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen erityistieteinä,
tutkimuskohteina ja käytännön toimintana. Tunnistaa sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestelmän ja sen erilaisten uudistusten ja
laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Oppii
tunnistamaan sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeisiä tieteellisiä
käsitteitä ja erottamaan ne arkikielen ilmaisuista. Ymmärtää tieteellisen
tiedon soveltamisen merkityksen sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmissä ja niitä koskevassa päätöksenteossa
hallinnon eri tasoilla.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden peruskäsitteet,
suomalaisen poliittisen järjestelmän toimintaperiaatteet ja käsitteet.
Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja
soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde
sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja
organisaatiotieteisiin.
Kouluttajat
Professori Vuokko Niiranen ja Minna Joensuu
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita,
Helsinki
2) Virtanen, Petri & Stenvall, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.)
Tiedolla johtaminen hallinnossa. Teoriaa ja käytäntöjä. Tampere
University Press, Tampere 2016. (Erikseen osoitetut artikkelit)
3) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko,
Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.: Suomalainen hallinnon tutkimus.
Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola:
Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72 sekä
Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen
alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.
4) Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, &
Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus,
Helsinki. (luvut 1-4, 6.).
5) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede
terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74.
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme