Koulutukset

Akateemisista opiskelutaidoista työelämän valmiuksiin 5 op

Aika
10.09. - 22.10.2018

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Tavoite
Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun
piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia.
Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimisja
työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja
verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen
seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden
keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin.
Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita.
Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja
soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen
itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien
analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. tieteellisyyden
peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen
eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat
vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen
pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.
Kouluttajat
Tutkijatohtori Sanna Laulainen
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Arviointi
hyv - hyl
Kirjallisuus
Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme