Koulutukset

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I, 5 op, JY

Aika
17.01. - 31.07.2019

Opintojakso suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Suositus suorittamiselle: tammikuu-helmikuu 2019. Tarkka ohjeistus Moodlessa.

Ryhmänohjaus eli tuutorointi:
To 17.1.
To 31.1.
To 21.2.
klo 16.30-19.30
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan mm. hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.
Suoritustapa
Tehtävät Moodlessa. Lisäksi tuutorointia.

Lisäksi:

Opiskelutapa: Tehtävät Moodlessa. Osa opintojaksosta suoritetaan ryhmässä tehtävällä suorituksella.

- Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Opintojaksosta riippuen tehtävät Moodlessa -opiskelutapa sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai Moodle-tentti. Osatehtävien yhteenlaskettu laajuus psykologian opintojaksolla on 5 op.

- Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Katso Moodlessa sijaitsevan kurssin osoite ja kurssiavain opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Arviointi
0-5
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Kirjallisuus
COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 1-12. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla TAI COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23 TAI COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.

METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus. Luettavissa myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjaston käyttäjätunnuksilla. TAI Metsämuuronen, J. (2008). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2. Opiskelijalaitos. International Methelp Oy. (Luku III: Laadullisen tutkimuksen perusteet, s. 200-264). Teos löytyy myös e-kirjana ja on lainattavissa omalle koneelle yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksilla.

LUENTOTALLENTEET

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.
Hinta
Yksistään tälle jaksolle osallistuessasi hinta on 140 euroa.
Ilmoittautumiset
06.01.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme