Koulutukset

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I, 5 op, JY

Aika
02.09.2018 - 31.07.2019

Opintojakso suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Suositus suorittamiselle: marraskuu-joulukuu 2018 (katso tenttipäivät kohdasta "suoritustapa"). Tarkka ohjeistus Kopassa.

Ryhmänohjaus eli tuutorointi:
- 15.11. klo 16.30-19.00
- 29.11. klo 16.30.19.30
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.
Suoritustapa
Etätentti Kopassa. Lisäksi tuutorointia.


Opiskelutapa: Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:

- etätentti Kopassa 27.9.2018
- etätentti Kopassa 18.10.2018
- etätentti Kopassa 15.11.2018
- etätentti Kopassa 13.12.2018
- etätentti Kopassa 24.1.2019
- etätentti Kopassa 21.3.2019
- etätentti Kopassa 25.4.2019
- etätentti Kopassa 13.6.2019

Etätentti Kopassa järjestetään tenttipäivänä klo 16.30 - 20.30.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.
Arviointi
0-5
Tentti 100 %
Kirjallisuus
HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)

SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.
Hinta
Yksistään tälle jaksolle osallistuessasi hinta on 140 euroa.
Ilmoittautumiset
31.12.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme