Koulutukset

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet, 5 op, JY

Ilmoittaudu tästä
Aika
02.09.2018 - 31.07.2019

Opintojakso suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Suositus suorittamiselle: maaliskuu-huhtikuu 2019. Tarkka ohjeistus Kopassa.

Ryhmänohjaus eli tuutorointi:
- x.x.2019 klo 16.30-19.30
- x.x.2019 klo 16.30.19.30
Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.
Suoritustapa
Oppimistehtävä Kopassa. Lisäksi tuutorointia.

Opiskelutapa: Oppimistehtävä. Osa opintojaksosta suoritetaan opintoryhmässä tehtävällä suorituksella, eli tuutorointiin on osallistuttava.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Arviointi
0-5
Opintojakso arvioidaan kirjallisiin tehtäviin perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Kirjallisuus
KALAT, J. W. (2016) Biological psychology. Belmont, CA: Cengage Learning. Twelfth edition (e-kirja) (606 s.)

PAAVILAINEN, P. (2016) Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita. (368 s.)

LUENTOTALLENTEET.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia, josta kerrotaan tarkemmin ko. opiskelutavan yhteydessä oppimateriaali-Kopassa.
Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Psykologian perusopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmia koskeviin muutoksiin.
Hinta
Yksistään tälle jaksolle osallistuessasi hinta on 140 euroa.
Ilmoittautumiset
31.12.2018 mennessä
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme