Koulutukset

Työikäisen terveys 5 op, UEF

Aika
04.02. - 31.03.2019

Verkko-opinnot 4.2.-31.3.2019
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila,
terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys
terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.
Kouluttajat
prof. Kimmo Räsänen, työterveyshuollon kliininen
opettaja Jarmo Heikkinen (luentotallenteet) ja tuutori-opettaja (ilm. myöhemmin)
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
1). Työ ja terveys Suomessa 2012 -nettikirja 2).Työstä terveyttä -nettikirja (soveltuvin osin)
3). Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
27.01.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme