Koulutukset

Lasten ja nuorten terveys, 5 op, UEF

Aika
01.11.2018 - 30.01.2019

Verkko-opinnot 1.11.2018-31.1.2019
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten
terveyden edistäminen.
Kouluttajat
Lastenlääkäri Katri Backman (luentotallenteet) ja tuutoriopettaja (ilm. myöhemmin)
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opinnot
Suoritustavat: Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai –tehtävät.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1). Ylikorkala, O. & Tapanainen J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (Taustasairaudet ja raskaus)
2).Rajantie J., Heikinheimo M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016.,
3). Pihko, H., Haataja, L., Rantala, H. (toim.) Lastenneurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osin, kappaleet 2-6, 10)
4) Lastenneuvolakäsikirja, saatavissa osoitteessa
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
28.10.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme