Koulutukset

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op, UEF

Aika
25.03. - 03.06.2019

Verkko-opinnot 25.3.-3.6.2019

Tentti 6.5.2019
Uusintatentti 3.6.2019
klo 16-20

Tenttiin tulee ilmoittautua Weboodissa (https://weboodi.uef.fi) viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
Paikka
Verkko-opintojakso Moodlessa.
Tentti: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja
toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät
sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM,
tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet.
Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.
Kouluttajat
Opintojakson johtaja: prof. Eija Lönnroos
Opintojakson opettajat: prof. Eija Lönnroos, LL Kristiina Hongisto ja muut
mahdolliset asiantuntijat.
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Luennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tentti
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai
2008), soveltuvin osin.
2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria.
Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Gerontologian perusopintoihin 25 op sekä Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 120 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 60 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
10.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova.
Perumisesta pidätetään toimistokuluja 40 euroa, mikäli opiskelijalle on ehtinyt lähtemään infokirje sekä lasku. Kesäyliopisto lähettää opiskelijalle kutsun ja laskun n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme