Koulutukset

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, UEF

Aika
03.12.2018 - 04.03.2019

Verkko-opinnot 3.12.2018-4.3.2019.

Tentti 14.1.2019
uusintatentti 4.3.2019 klo 16-20.

Tenttiin tulee ilmoittautua Weboodissa (https://weboodi.uef.fi) viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.
Paikka
Verkko-opintojakso Moodlessa
Tentti: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista ruumiillisista, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan vaikutukset iäkkään ihmisen
terveyteen ja tiedostaa myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Opiskelija tunnistaa keskeisiä
toimintakyvyn arvioinnin osa-alueita, menetelmiä ja mittareita.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset.
Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien
ennaltaehkäisyssä.
Kouluttajat
Opintojakson johtaja: Prof. Eija Lönnroos
Opintojakson opettajat: prof. Eija Lönnroos, dos. Merja Korhonen, FT Irma
Nykänen ja muut mahdolliset asiantuntijat.
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Luennot ja tehtävät verkkoympäristössä.

Lähitentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1.Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai
2008), soveltuvin osin.
2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria.
Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin. Ravitsemusuositukset
ikääntyneille
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suosi
tus.pdf
Muu materiaaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Gerontologian perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 120 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 60 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova.
Perumisesta pidätetään toimistokuluja 40 euroa, mikäli opiskelijalle on ehtinyt lähtemään infokirje sekä lasku. Kesäyliopisto lähettää opiskelijalle kutsun ja laskun n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme