Koulutukset

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op, UEF

Ilmoittaudu tästä
Aika
01.10.2018 - 31.07.2019

Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa:
1) 1.10.-25.11.2018 sekä
2) 3.6.-12.8.2019
Kesätoteutuksen suoritustapana on laaja oppimistehtävä ilman lukupiiriä.

Paikka
Verkko-opintojakso Moodlessa
Tavoite
Opiskelija hahmottaa vanhuuden ja vanhenemisen
moninaisuuden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitkä tekijät säätelevät ja suuntaavat vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviä merkityksiä. Opiskelija hahmottaa kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia vanhuuteen.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää koskevat käsitteet. Yhteiskunnan ikääntyminen, sukupolvet ja institutionaalinen elämänkulku. Vanhuuden ja läheissuhteiden monimuotoisuus.
Kouluttajat
Opintojakson johtaja: FT Sinikka Vakimo
Opettajat: FT Sinikka Vakimo ja VTT Elisa Tiilikainen
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: Luennot, lukupiiri ja tehtävät verkkoympäristössä
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1.) Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen
elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.
2.) Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa.
Vastapaino, Tampere, 2001.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Gerontologian perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
26.05.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova.
Perumisesta pidätetään toimistokuluja 40 euroa, mikäli opiskelijalle on ehtinyt lähtemään infokirje sekä lasku. Kesäyliopisto lähettää opiskelijalle kutsun ja laskun n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme