Koulutukset

Johdatus gerontologiaan 2 op, UEF

Kuvaus
Opintojaksolle ehtii mukaan vielä 6.9.2018.
Aika
03.09. - 31.09.2018

Verkko-opinnot 3.-30.9.2018
Paikka
Verkko-opintojakso Moodlessa
Tavoite
Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista
lähestymistavoista.
Opintopisteet
2 op
Sisältö
Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen,väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.
Kouluttajat
Opintojakson johtaja: prof. Sari Rissanen
Opintojakson opettaja: TtM Merja Laitinen
Suoritustapa
Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Suoritustavat: luennot, tehtävät ja keskustelu verkkoympäristössä.
Arviointi
Hyväksytty – hylätty
Kirjallisuus
1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai
2008), luvut 1 (Mitä on gerontologia) ja 2 (Väestörakenteen ja elinajan kehitys
Suomessa)
2) 11 teesiä ikääntymisestä
http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-
raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0
3.) Konsensuslausuma.
Kohti parempaa vanhuutta. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen
Akatemia. 08.2.2012.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Gerontologian perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 60 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
03.09.2018 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova.
Perumisesta pidätetään toimistokuluja 40 euroa, mikäli opiskelijalle on ehtinyt lähtemään infokirje sekä lasku. Kesäyliopisto lähettää opiskelijalle kutsun ja laskun n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisen vastaanotosta.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme