Facebook
15.08.2017

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot poistuneet, tilalle tulleet vastaavat perusopinnot 30 op

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot muuttuvat avoimessa yliopistossa tälle lukuvuodelle (2017-2018) aiemmasta siten, että avoimessa yliopistossa tarjotaan kaikille tästä lukuvuodesta alkaen ainoastaan Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op. Perusopintojen sisällöt vastaavat kuitenkin aiempia sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, laajuudeltaan vain hieman suppeampina.

Aineopintojen opiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopinnot ennen tätä lukuvuotta 2017-18 saavat tehdä opinnot loppuun aineopintoina.

Muutoksen taustalla on sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineen tutkinnon uudistaminen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella, jossa aiemmista kandi- ja maisteriopinnoista on siirrytty pelkästään maisteriohjelmaan. Jatkossa valintaperusteina ei hakijoilta enää edellytetä aiempaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, jolla sai aiemmin aineopinnoista sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot hyväksiluettua. Näin ollen sosiaali- ja terveyshallintotiedettä voi tulla opiskelemaan kuka tahansa taustaopintoihin katsomatta. Kuitenkin tutkintotavoitteisesti aikovalla tulee olla jokin amk- tai yliopistotason tutkinto takana, sillä valintaperusteina tulee olemaan joko vanhamuotoiset aineopinnot tai uudet perusopinnot sekä aiempi amk- tai yliopistotutkinto.

Tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja aineopintojen loppuun saamisesta antaa lisätietoja Ari Haaranen Itä-Suomen avoimesta yliopistosta:
ari.haaranen@uef.fi,  p. 050 375 90 45

Sosiaali- ja terveyshallintotieteteen perusopintojen opetusohjelman näet tästä.


Lähettäjä
15.08.2017