Facebook

Selvitämme Päijät-Hämeen kesäyliopiston opiskelijoiden kokemuksia kirjastojen käyttöön liittyen.

Vastaaminen vie muutaman minuutin.Vastauksesi ovat arvokkaita meille.

Huom! Kyselyssä viitataan nimenomaan siihen aikaan kun olet opiskellut Päijät-Hämeen kesäyliopistossa ja käyttänyt kirjastopalveluja kesäyliopiston opintojen vuoksi.

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.
Oletko Päijät-Hämeen kesäyliopiston opintoihin liittyen lainannut kevätlukukaudella 2017, syyslukukaudella 2017 tai kevätlukukaudella 2018 PAPERISIA teoksia? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Lahden tiedekirjastosta (FellmanniCampus)
Lahden maakuntakirjastosta (mukaanlukien sivukirjastot)
Muut kirjastot
En ole lainannut paperisia teoksia
Mikäli olet lainannut teoksia jostakin muualta kuin Lahden kirjastoista, kerro mitä kirjastoja tai minkä kunnan kirjastoja olet käyttänyt:
Mainitse kirjasto tai kunta
Muistele ja arvioi lainaamiesi paperisten teoksien lukumäärää yhteensä opiskeluaikanasi kesäyliopistossa:
Lahden tiedekirjasto
Lahden maakuntakirjasto (mukaanlukien sivukirjastot)
Muut kirjastot
Arvioi vielä kirjastojen hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta sekä paperisen kurssikirjallisuuden saatavuutta opintojesi etenemisen ja kurssien suorittamisen kannalta
Kirjastojen hyödyllisyys ja tarpeellisuus
Erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen
Kohtuullisen hyödyllinen ja tarpeellinen
Ei kovinkaan hyödyllinen ja tarpeellinen
Ei lainkaan hyödyllinen ja tarpeellinen
Paperisen kirjallisuuden saatavuus
Teoksia on ollut hyvin saatavilla
Teoksia on ollut kohtuullisesti saatavilla
Teoksia on ollut heikosti saatavilla
Teoksia ei ole ollut lainkaan saatavilla
En osaa sanoa tai en ole tarvinnut kirjastopalveluita
Oletko ollut perustutkinto-opiskelijana jossakin korkeakoulussa sinä aikana kun olet Päijät-Hämeen kesäyliopiston opintoihin liittyen lainannut paperisia teoksia mistä tahansa kirjastosta?
Kyllä olen ollut. Mainitse oppilaitoksen nimi
En ole ollut perustutkinto-opiskelijana
Muita kommenttejasi Lahden ja lähiympäristön kirjastopalveluihin liittyen
Kiitos vastauksestasi! Vastauksesi käsitellään nimettömänä.