Koulutukset

Yritysjuridiikan perusteet 6 op, LUT, kevät 2021

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.

ASIASISÄLTÖ
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.

Luennot
pe-la 19.-20.2. sekä 26.-27.2.
perjantaisin klo 16.30-19.45
lauantaisin klo 9.30-12.45

3 tenttikertaa

Opettaja paikalla Lappeenrannassa.

Paikka
Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet
6 op

Kouluttajat
Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

Suoritustapa
- Luennot 16 tuntia
- Tentti

Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.

Kirjallisuus
1. Luentomoniste.
2. Kaisto, Janne - Lohi, Tapani: Johdatus varallisuusoikeuteen, 2008. Sivut 1-163 ja 219-285.
3. Villa, Seppo - Ossa, Jaakko - Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot, 2007.

Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa
Aika
19.02. - 31.07.2021
Opintopisteet
6 op
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ilmoittautumiset
07.02.2021 mennessä
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

12 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: