Koulutukset

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY, kevät 2021

Ilmoittaudu tästä
Aika
03.02. - 16.06.2021

Verkkoluennot
ke 3.2.2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 4.2.2021 klo 17.00-19.30 (3 t )
ti 9.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
ke 10.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 11.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t )
ke 17.2. 2021 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 18.2. 2021 klo 17.00-18.30 (2 t)

Moodletentti keskiviikkoisin klo 18.00-19.00 10.3., 14.4. ja 16.6.2021.

Lisätehtävän palautus tentin yhteydessä.
Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
Paikka
Verkko-opetus Moodlessa
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op tai vastaavat tiedot.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut samantasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.
Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO
Tavoite
Opintojakson jälkeen opiskelija:
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Asiakirjatehtävän suoritettuaan opiskelija:
- osaa ennakollisesti jäsentää erityyppisiä perhe- ja perimysoikeudellisia tilanteita ja muodostaa omia ratkaisusuosituksia niitä koskien
- pystyy itsenäisesti laatimaan erilaisiin tilanteisiin sopivia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja asiakirjakokonaisuuksia
Opintopisteet
7 op
Sisältö
Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä aviovarallisuussuhteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:
- Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
- Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
- Perintö- ja testamenttioikeus
- Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus
Kouluttajat
OTT, professori Tuulikki Mikkola
Suoritustapa
Verkkoluennot
Verkkotentti
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
avoin@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 27.1.2021 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Hinta
Hinta 170 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 105 euroa.
Ilmoittautumiset
27.01.2021 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.
Arviointi
Tentti arvioidaan numerolla 1-5, luentopäiväkirja asteikolla hyväksytty/hylätty
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

14 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: