Koulutukset

Oikeushistoria 6 op, TY, 2020-2021

Kuvaus
Sisältö

Eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historia.

Tavoitteet

- Opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan muodostunut kokonaiskuva eurooppalaisen eurooppalaisen oikeuskehityksen (mm. oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien) historiasta. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteen historiallisessa perspektiivissä. Hän ymmärtää, kuinka vaikutteet siirtyvät oikeusjärjestyksistä toisiin, ja kuinka ulkomainen oikeus vaikuttaa kotimaiseen oikeudelliseen kehitykseen. Hän on tutustunut tieteenalan metodeihin.

Debattikurssin tiedolliset oppimistavoitteet:
Opiskelija osaa asettaa keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisen oikeuskehityksen suuret linjat (oikeus)historialliselle aikajanalle. Hän ymmärtää oikeuden ja yhteiskunnan keskinäisen vuorovaikutussuhteen. Opiskelija syventyy ryhmässä tiettyyn laajaan kysymykseen keskiajan/varhaisen uuden ajan eurooppalaisessa oikeuskehityksessä ja tarkastelee sitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää myös sen, että tiede - oikeustiede erityisesti - on argumentaatiota, jossa voidaan esittää puolesta ja vastaan puhuvia argumentteja.

Debattikurssin taidolliset oppimistavoitteet:
Kurssin pienryhmätyöskentely harjoittaa opiskelijaa juristin työssä tarvitsemiin ryhmätyötaitoihin. Opiskelija oppii tiedonhakutaitoja ja harjoittelee olennaisen aineksen erottamista epäolennaisemmasta informaatiosta. Debatointi ja siihen liittyvä kirjallinen työ opettaa suullista ja kirjallista argumentaatiota. Opiskelija oppii etsimään samasta informaatiosta analyyttisesti puolesta ja vastaan puhuvia väitteitä sekä faktoja ja niiden vasta-argumentteja. Opiskelija saa myös esiintymiskokemusta suuren ryhmän edessä esiintymisestä. Kaikki nämä ovat keskeisiä nykyjuristin ammattitaidon kehittymisessä.
Aika
01.09.2020 - 31.07.2021

Opintojakso järjestetää joko syksyllä 2020 tai keväällä 2021. Aikataulu tarkentuu alkusyksystä.
Paikka
Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Johdatus oikeustieteeseen 2 op tai vastaavat tiedot.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävää Johdatus oikeustieteeseen -kurssia (2 op) voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritetut samantasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset, johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan, ja muut vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Vastaavuushakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella vastaavuutta haetaan sekä
opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.
Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen kuin aiot ilmoittautua oikeustieteen perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille, sillä Johdatus oikeustieteeseen kurssin vastaavuus pitää olla hyväksyttynä ennen ilmoittautumista.

Vastaavuudesta päättää Johdatus oikeustieteeseen -kurssin vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:

Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO
Opintopisteet
6 op
Kouluttajat
OTT Iisa Vepsä
Suoritustapa
Lähiopetus 12 tuntia
Tentti
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
avoin@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
Hinta 180 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
31.08.2020 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 5 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: