Koulutukset

Sosiaalipsykologia perusopinnot 25 op UEF, lv. 2020-2021, verkko-opinnot

Kuvaus

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Klikkaa opintojakson nimeä nähdäksesi aikataulut ja opintojaksojen tarkemmat sisällöt.

Aika
18.09.2020 - 31.07.2021

Ajankohdat löytyvät opintojaksojen kohdalta.
Paikka
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Aloitusjakso Zoomissa.
Kohderyhmä
Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin. Tarkista kelpoisuus omasta tiedekunnasta / laitokselta jos olet epävarma soveltuvuudesta.
Tavoite
Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?
Opintopisteet
25 op
Suoritustapa
Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Aducate Moodlea.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

- Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, luentokurssi luennot Zoom-etäyhteydellä 18.9.-19.9.2020
tai
- Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, kirjallisuustentti syksy 2020 ja kevät 2021

- Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021

- Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021

- Minuus ja elämänkulku 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021

- Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021

Perusopintokokonaisuuden voi suorittaa myös pelkillä kirjallisuustenteillä (verkkotentit).
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
avoin@phkesa.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2020 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Hinta
Opintokokonaisuuden hinta 270 euroa.
(Sisältää kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat alajaksot)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.
Ilmoittautumiset
14.09.2020 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

8 + 5 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: