Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotiede perusopinnot 30 op UEF, lv. 2020-2021

Kuvaus
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat verkkojaksot:
Aika
21.09.2020 - 31.07.2021

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä.

Opintojaksoille tulee lisäksi ilmoittautua WebOodissa erillisen ohjeen mukaisesti, ohje löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.

Ymmärtää johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimuksellisiin lähtökohtiin ja tieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja kehittää akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.
Opintopisteet
30 op
Sisältö
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 30 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista. Lisäksi perusopintokokonaisuus antaa akateemisia valmiuksia yliopisto-opintoihin. Perusopintokokonaisuuden vastuuhenkilönä toimii professori Johanna Lammintakanen.

Huomioi, että opintojaksot toteutuvat tiettyyn aikaan ja niissä on aikataulutettuja tehtäviä. Kirjaudu opintojakso kohtaisiin Moodle-ympäristöihin hyvissä ajoin ennen opintojakson alkamista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Akateemisista opiskelutaidoista työelämänvalmiuksiin 5 op (OPIT), verkkojakso 1.9-20.10.2020 tai 2.11.-21.12.2020

Sosiaali- ja tereyshallintotieteen lähtökohdat 5 op (SOTELKO), verkkojakso 21.9.-7.12.2020

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (SOTEPAL), verkkojakso 30.9.-15.12.2020, 7.1-30.5.2021 tai 1.6-31.7.2021. (Tehtävän palautuspäivät: 13.12.2020, 15.3., 30.5. tai 31.7.2021).

Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op (KLASS), verkkojakso 2.9.2020-30.6.2021. (Suoritusmerkinnät: 30.11.2020, 31.3. ja 30.6.2021).

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op (JOPE), verkkojakso 14.1.-30.3.2021

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (SOTETUT), verkkojakso 22.2.-26.4.2021
Suoritustapa
Verkko-opinnot
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
avoin@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
Hinta 390 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 170 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
18.09.2020 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty tai 0-5.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 12 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: