Koulutukset

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY, kevät 2020 -syksy 2020

Kuvaus
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op Helmikuu 2020
P2. Proosan kirjoittaminen 6 op Loppukevät 2020
P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op Elokuu 2020
P4. Draaman kirjoittaminen 4 op Marras-joulukuu 2020
P5. Tietokirjoittaminen 4 op Syksy 2020
P6. Arviointi ja koonti 2 op Alkvuosi 2021
Aika
06.03. - 31.12.2020
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.
Opintopisteet
25 op
Sisältö
Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.
Suoritustapa
Luova kirjoittaminen järjestetään lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia.
Arviointi
Muut jaksot arvioidaan asteikolla 0-5, Arviointi ja koonti hyväksytty/hylätty.
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Hinta
Hinta 505 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 425 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 80 euroa
Ilmoittautumiset
01.03.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi
Muut jaksot arvioidaan asteikolla 0-5, Arviointi ja koonti hyväksytty/hylätty.
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

11 + 4 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: