Koulutukset

Kansantaloustieteen perusteet 3 op (LUT väyläopinnot)

Aika
02.04.2020 - 31.05.2021

Luennot to 2.4.2020 klo 16.30-20.30 Zoom-ohjelman kautta
Paikka
Etäopinnot Zoomissa
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.
Kouluttajat
Tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen
Suoritustapa
- Luennot 4 tuntia
- Moodletentti
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%
Kirjallisuus
Pohjola Matti: Taloustieteen Oppikirja, 7. uudistettu painos tai uudempi, luvut 1-13
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 110 euroa
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 3 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: