Koulutukset

Taloustieteiden matematiikka, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika
18.01. - 25.08.2020

Kontaktiopetus:

la 18.1.2020
to-pe 23.-24.1.
la 8.2.
to-pe 13.-14.2.
la 7.3.
to-pe 12.-13.3.
la 28.3.2020, opetus vain etänä

To-pe klo 16.30-20.30
La klo 9.15-17.15

Tentti: ti 7.4. Tentti Moodlessa
1. uusintatentti ti 19.5.
2. uusintatentti ti 16.6.2020
3 uusintatentti 25.8.2020

klo 16.30-19.30.

Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin sisältyy itsenäisiä tehtäviä sekä videoluentojen katsomista.

Torstaisin ja perjantaisin opettaja on Lappeenrannassa, lauantaisin Lahdessa.

Tentit järjestetään sekä Lappeenrannassa että Lahdessa. Tentteihin tulee ilmoittautua ennakkoon tenttikalenterin kautta: www.paijathameenkesayliopisto.fi -> tenttikalenteri.
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Opiskelija tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Opiskelija osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali. Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.
Kouluttajat
Olli-Pekka Hämäläinen
Suoritustapa
- luennot 42 tuntia
- laskuharjoitukset 14 tuntia
- tentti
- itsenäinen opiskelu: laskuharjoituksia sekä luentovideoiden katselua
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%
Kirjallisuus
Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t):
• Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company.
• Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittaudu opintojaksolle 6.1.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova.

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti 100%

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 11 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: