Koulutukset

Yritysjuridiikan perusteet 6 op (LUT väyläopinnot), kevät 2021

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.

ASIASISÄLTÖ
Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.
Aika
19.02. - 30.06.2021

Luennot
pe-la 19.-20.2. sekä 26.-27.2.
perjantaisin klo 16.30-19.45
lauantaisin klo 9.30-12.45

Tentti
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Opintopisteet
6 op
Kouluttajat
Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén
Suoritustapa
- Luennot 16 tuntia
- Tentti
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.
Kirjallisuus
1. Luentomoniste.
2. Kaisto, Janne - Lohi, Tapani: Johdatus varallisuusoikeuteen, 2008. Sivut 1-163 ja 219-285.
3. Villa, Seppo - Ossa, Jaakko - Saarnilehto, Ari: Yritysmuodot, 2007.
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa
Ilmoittautumiset
07.02.2021 mennessä
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 7 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: