Koulutukset

Rahoituksen perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika
08.11.2019 - 23.06.2020

Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30

Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30
1. uusinta ma 27.1.2020 klo 16.30-20.30
2. uusinta ma 9.3.2020 klo 16.30-20.30
3. uusinta 23.6. klo 16.30-20.30

Tentteihin ilmoittaudutaan tenttikalenterin kautta ennakkoon: www.paijathameenkesayliopisto.fi -> tenttikalenteri
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Osaa tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijat, rakenteen ja keskeiset rahoitusinstrumentit. Ymmärtää rahan aika-arvon ja pystyy siten laatimaan perusinvestointilaskelmia, osaa laatia eri rahoitusinstrumenttien hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää riskin ja tuoton välisen yhteyden. Osaa laatia rahoitussuunnitteluun liittyviä laskelmia sekä tuntee keskeiset tunnusluvut
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys
Kouluttajat
Timo Leivo, KTT, Tutkijatohtori
Suoritustapa
Luennot 32 tuntia ja tentti
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)
Kirjallisuus
Niskanen, Jyrki - Niskanen, Mervi: Yritysrahoitus, 2000 tai uudempi.
Knüpfer, Samuli - Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus, 2004 tai uudempi
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, tentti (100%)

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

14 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: