Koulutukset

Hankintatoimen perusteet, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika
19.10. - 31.12.2019

Luennot:
La 19.10. klo 9.15–14.00
Ke 30.10 klo 16.30–20.00
To 31.10. klo 16.30–19.00

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Tentit:

Varsinainen tenttipäivä: 11.11.2019 klo 16.00 – 20.00. Harjoitustyö on oltava tehty ennen tenttiä.

Rästitentti/korotustenttipäivät, joista voit valita yhden:
- 2.12.2019 klo 16.00 – 20.00
- 13.1.2020 klo 16.00 – 20.00
- 3.2.2020 klo 16.00 – 20.00

Jos et pääse 11.11. tenttiin voit osallistua johonkin rästitenttipäivään.

Ilmoittautuminen tentteihin tenttikalenterin kautta: www.paijathameenkesayliopisto.fi - > tenttikalenteri

Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.
Kouluttajat
Professori, TkT Jukka Hallikas
Suoritustapa
- Luennot
- Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
- Tentti
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty
Kirjallisuus
1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s.
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa
Arviointi
Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

13 + 9 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: