Koulutukset

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op (LUT väyläopinnot)

Aika
19.09.2019 - 31.05.2021

Luennot lähiopetuksena:

- Johdantoluento Hanna Salojärvi, 19.9. klo 16.30-19.30 (2 tuntia)
- Opiskelutaidot ja ajanhallinta Mari Trinidad ja Johanna Naukkarinen, 27.9. klo 16.30–19.45, (4 tuntia)
- Akateeminen kirjoittaminen ja lähdeviitteet Sirpa Multaharju, 12.10. klo 9.15 – 10.45 (2 tuntia)
- Tiedonhaku Marja Talikka, 12.10. klo 11.00 – 12.30, (2 tuntia)
- Urasuunnittelusta oma osio verkko-opintoina
- Lisäksi myöhemmin tehtävä tutustumiskäynti (1 tunti) LUT-tiedekirjastoon, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Paikka
Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti
Verkko-opiskelu Moodlessa
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
- osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
- osaa akateemisen raportoinnin perusteet
- osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
- osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
- osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
- osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.
Opintopisteet
3 op
Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.
Kouluttajat
Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-Himanen
Suoritustapa
Luennot 10 tuntia

Lisäksi paikalliseen korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 110 euroa
Arviointi
Hyväksytty / hylätty

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 11 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: